Refund policy

http://kupfergruen.myshopify.com/agb